с. Широка лъка - вр. Света Елена

Маршрутът тръгва от центъра на селото по посока Пампорово. Първоначално се върви по шосето и след 15 мин. се достига до сводест мост на р. Широколъшка при водослива на р. Ослен. Веднага след моста се завива по левия бряг на реката и след 50 м се поема нагоре през гората в югоизточна посока. Маршрутът върви по горска пътека и е маркиран с червена боя. С плавно изкачване, първоначално през пасищни поляни, а след това през смърчова гора се достига до обширна поляна, в дъното на която се намира параклисът "Св. Св. Константин и Елена", построен на връх Св. Елена. До тук от Широка лъка се стига за 1 час и 30 мин.

Историческите извори показват, че на това място е съществувало тракийско църковище. Новият параклис е построен върху самите основи на църковището. Останки от каменни стени ограждат целия връх. В източна посока, на 500 м съществуват останки от тракийски гробници. На запад се открива обширен изглед към Широколъшката долина и с. Широка лъка.
След отклонението се връщаме по основния маршрут към с. Стойките. Първоначално се преминава през обширната поляна, тръгвайки в южна посока към махала Елена. От тук маршрутът продължава по камионен път. Върви се в югоизточна посока над махала Граащица, покрай параклиса Св. Троица. До тук от параклиса параклисът "Св. Св. Константин и Елена", се идва за 45 мин.

На откритите поляни над махала Гращица туристът може да се полюбува на красивата, неповторима гледка, която се открива в дясна посока на движението. На юг се открива снагата на родопския първенец - вр. Перелик (2191 м), а доста по-надясно, на югозапад е върхът Широколъшки снежник. На преден план чернее конусовидното очертание на вр. Турлата. Продължава се в източна посока, покрай телевизионен ретранслатор (железен стълб с антена). След 5мин. се влиза в махала Кайковска, от където по шосето се слиза в центъра на село Стойките. В Кайковската махала се намира църквата "Св. Св. Петър и Павел", построена през 1874 год. и старото училище на с. Стойките, построено през 1870 год.

От махала Гращица до тук разстоянието се изминава за 30 мин., а от параклиса "Св. Св. Константин и Елена" - за 1 час и 15 мин.

с. Широка лъка - Пещера Ледница

Тръгвате по шосето в посока Девин, като следвате синята маркировка. След 30 мин. стигате до малка сграда и минавате по моста над реката. След 20 мин. стигате до чешма и продължавате още 10 мин. до махала Горски дол. Продължавате в южна посока, по стръмен горски път, по долината на рекичката Крушев дол. По скалите над реката можете да видите туфичките на Силивряка, цъфтящ рано напролет.
След още 1.45 мин. се стигате до местността Параджика, където вляво от пътя се намира изоставен бивш бригадирски лагер. Маршрутът продължава по дола и след 15мин. стигате до пещерата Ледницата. Входът u се намира нагоре, в ляво от пътя (вж. табела).

с. Широка лъка - м. Превала - х. Смолянски езера

Маршрутът тръгва от центъра на селото по посока Пампорово. След 15 мин. достигате до сводест мост над р. Широколъшка, където се влива малката рекичка Ослен. Завивате вдясно и продължавате по горския път, по десния бряг на р. Ослен. (Това е стария път за гр. Смолян).
Непосредствено в началото на маршрута се намира природната забележителност "Летната гора" обявена за защитена територия с цел съхранение на вековната смърчово - елова гора. След 15 мин. пристигате при пейка, масичка и чешма, наречена Гергана (Езмото). Местното население счита, че тази вода е лековита (най-вече при кожни заболявания). На 40 мин. след чешмата, пътят прави завой, където има друга чешмичка, наречена Джуфарови. По левия склон се виждат къщи от махала Гращица. След 30 мин. маршрутът преминава в асфалтиран участък.
В източна посока е местността Ливадица - обширни ливади на с. Стойките. В югоизточна посока извисява снага характерният за тази местност вр. Черни връх (1854м.н.в), намиращ се на рида Букова планина. На югоизток е височината Врача - историческа местност с останки от крепост от времето на II Българско царство. На дясно, в югозападна посока се виждат височините Кузуятак (2109м.н.в) и рида Мечата каба. На запад се вижда вр. Турлата, (1824м.н.м), а по-надясно вр. Широколъшки снежник (2188м), известен сред местното население като Шилестата чука. Маршрутът отново напуска асфалтирания път и продължава по черен път в източна посока през ливадите на местността Ливадица.

На 10 мин. след ливадите се изкачвате в югоизточна посока по горски коларски път. Вървите по просеката на електропровода, който отива към местността Превала. За 45 мин. излизате в най-горната му част, в местността Кабата. След това продължавате в източна посока по камионен път и за 10 мин. стигате до местността Превала.
В продължение на 45 мин. се върви по шосето за гр. Смолян, до местността Крива река. След 10 мин. се стига до почивна станция "Мечта". Заобикаля се сградата от ляво и след 10-15 мин. вървейки по добре оформена пътека минавате покрай едно от прочутите Смолянски езера. От някогашните двадесет бисерно - изумрудените очи на Родопа, сега са останали седем. Времето е наслагвало наносни почви, камъни и това е предизвикало засипването на някои от тях. Край хижата се намират трите горни езера. От тях, най-горното, наречено "Мътното" е най-дълбоко (4,5 м) Езерата са заобиколени от смърчови гори, които им придават тъмнозелен цвят.

След езерото излизате отново на асфалтиран път, по който продължавате нагоре и след още 5 мин. стигате хижа "Смолянски езера". Хижата е разположена на терасовидна поляна при надморска височина 1526 м.
От района на х. "Смолянски езера", седалкова въжена линия извежда туристите до вр. Снежанка.
Преходът от Широка лъка до х. Смолянски езера е 4 часа.
До връх Снежанка, в периода между 20 май и 15 Септември, можете да стигнете и от центъра на Пампорово, като вземете първо Лифт 1 до х. Студенец, а от там Лифт 2 за върха. От вр. Снежанка до х. Смолянски езера можете да вземете Лифт 4.
Почивка на лифта има от 11.45 до 12.45ч.

с. Широка лъка - мах. Заевите - с. Гела

Маршрутът е маркиран със зелена туристическа маркировка.
Тръгвате от село Широка лъка в южна посока по пряката пътека, която започва от двора на музикалното училище. Качвате се по каменните стълби до хотел "Широка лъка" и продължавате в посока махала Чуката, по пътеката за махала Заевите. За 20 мин. се стига до остър завой на асфалтовия път за с. Гела. Пресичете завоя и продължавате нагоре по пътеката навлизаща в гората. Маркираната пътеката минава под самите къщи на махала Заевите и след 15мин излиза на Илинденскити поляни, в средата на които се намира параклисът "Св. Илия".

Разстоянието от Широка лъка до Св. Илия, се изминава за 1.30час. За с. Гела продължавате в източна посока по камионния път, като се минава покрай църквата "Св. Троица", построена върху стар раннославянски манастир "Св. Троица".
Целият маршрут се изминава за 2ч.
През последните години село Гела придобива известност на желано туристическо селище за летен и зимен отдих. В селото е построена голяма модерна почивна станция на Международен пловдивски панаир, както и почивна станция "Академика". От с. Гела може да се отиде до х. Ледницата, намираща се на 7 км.

След поляните, където се провежда съборът Илинден, се върви по черен камионен път в южна посока към местността Изтъпа, където има чешма с водопойно корито. От тук се следва жълта маркировка. Продължавате по пътя, до Бачицко дере и продължавате в западна посока, през местността Кекезите. Хижа Ледницата (1650 м. н.в.) се намира сред обширни пасища, в местността Кекезите и отстои на 1 км източно от едноименната пещера Ледницата. Цялото разстояние от с. Широка лъка до х. Ледницата е 3 часа.
От с. Гела може да се отиде за 3 часа и до х. Перелик, следвайки маркирана в жълто туристическа пътека

с. Широка лъка - с. Солища - х. Перелик

Тръгвате от моста при Държавното лесничейство, по пътя за с. Солища (5км). Пътят извива покрай впечатляващия с архитектурата си училищен комплекс на Средното фолклорно музикално училище.
След 1 км, вдясно се отклонява път за с. Гела, който стремглаво се изкачва нагоре. Но нашият път продължава направо, успоредно на реката. Малко по-нагоре, в ляво има чешма с хубава вода, масичка и пейка за кратък отдих и след 10 минути в дясно е отклонението на пътя за с. Стикъл. Тази част на маршрута впечатлява с красиви панорамни изгледи към разпръснатите махали на с. Гела и Перелишкия дял на планината.

Село Солища в миналото е било средище на просвета, търговия и характерни за района занаяти. Сега наред със старите къщи, се строят нови модерни вили и селото прие подчертано ваканционен характер.
От селото, при махала Грудинска, първоначално вървите в южна посока по автомобилен, а след това по черен коларски път през ливади и ниви. След 20 мин. излизате на открито било, на стар чакълиран път. Покрай него минава водопровода за с. Солища. Продължавате по него все в южна посока.
В дясно на югозапад и запад се открива чуден изглед към върховете Турлата и Шилестата чука. В източна посока се вижда махала Граащица.

След 20 мин. ще достигнете до остър завой в дясно и навлизате в стара иглолистна гора.
Ако желаете може да отидете до параклиса Св. Прокоп намиращ се в ляво, на югоизток в местността Осиката.
Маршрутът продължава по пътя и след 10 мин. стигате до чешма с добра вода за пиене и пейка за отдих.
След още 20 мин. нагоре по черния път преминавате през Чуневи ливади в ляво от пътя. Вляво, в източна посока, пътят води към мандрата. Туристическата пътека продължава направо в южна посока, преминава през местността Варварини води и за 30 мин. стръмно изкачване при свлачището излиза на панорамния път от Пампорово за с. Мугла. През тази последна част от прехода, пътят минава покрай буен планински поток, който се счита за начало на река Карлъшка. До тук маршрутът е част от маркиран със синя боя.

Разстоянието от с. Широка лъка до панорамния път се изминава за 3 часа и мин. и от там до х. Перелик за 1.15ч. - общо 4 часа и 15 мин.

с. Широка лъка - с. Върбово - х. Изгрев

Тръгва се по шосето за гр. Девин, по жълто-зелена туристическа маркировка. На около 1 км от с. Широка лъка, пътят се отбива в дясно. В началото на разклона от асфалтирания път (в дясно) над камионния път се намира скалния феномен "Момата". От разклона до с. Върбово се стига за 45мин. Над сводестия мост в началото на селото се намира архитектурен ансамбъл - старата църква "Св. Георги" и старото училище. Църквата "Св. Георги" е една от най-красивите в архитектурно отношение в района. Характерно за селото е старата възрожденска архитектура с двукатни къщи - еркерлии, интересно свързани със стопанската сграда, накацали по целия южен скат над р. Върбовска.

Селото е почти обезлюдено.
Разстоянието от центъра на с. Широка лъка до центъра на с. Върбово се изминава за 1 час.
С автентичната си архитектура, върбовските къщи, нееднократно са използвани като декор при заснемане на филми по разкази на Николай Хайтов.
От символичния център на с. Върбово се тръгва по маркировката през местността Илчевска, като пътя прави остър завой на ляво и след 20 мин. достигаме мах. Пре-слопа. Следва се отново маркировката северно от махалата и се навлиза в иглолистна гора и по камионния път се отива в местността Гьоля. На разклона се намират указателни табели, насочващи към х. Изгрев. От тук следват и маршрутите за х.Персенк и х.Чудните мостове. От центъра на с. Върбово до х. Изгрев се стига за 3ч.

От х. Изгрев може да се отиде:
* По автомобилен път до гр. Чепеларе - 12 км;
* До хижа Чудните мостове и едноименната природна забележителност - за 4 часа и 30 мин.;
* През местност Глухите камъни до хижа Скалните мостове - 5 часа.
* През местност Глухите камъни до хижа Персенк - 5 часа.

Маршрути
LogoNew